pracownia

Założycielem pracowni jest architekt Maciej Szediwy posiadający dyplom magisterski Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka wykonany u prof. Andrzeja Kicińskiego (1938 - 2008) w marcu 2008r. z wynikiem "bardzo dobrym". Biuro współpracuje z wieloma fachowcami branży budowlanej, chętnie poszerza wiedzę o nowych trendach w projektowaniu i powstawaniu budynków.

W projektowaniu kierujemy się następującymi zasadami:

1. Każdy projekt ma swoją własną logikę, która łączy cel i możliwości. Każdy projekt jest inny, bo nie ma dwóch identycznych zleceń.

2. Interes inwestora jest najważniejszy, dlatego zawsze dokładnie badamy i doradzamy jak najefektywniej wykorzystać nieruchomość.

3. Większość inwestycji ma wymierną wartość i powinna być atrakcyjna na rynku nieruchomości, dlatego budynek projektujemy tak, aby jego realizacja była jak najtańsza, nie ujmując estetyce, funkcjonalności i jakości wykończenia.

4. Budynek powinien być elegancki, gdyż reprezentuje inwestora i użytkowników.

5. Styl budynku powinien wychodzić od: a) tradycyjnej architektury regionu, b) modernizmu jako najważniejszego kierunek XX wieku, c) środowiska naturalnego, w którym powstaje budynek.